Solana SOL

Rank

8

24t endring

  Høyest

904,77 NOK

  Lavest

727,22 NOK
All time high

2 229,37 NOK
06.11.2021
21:54:35
Markedsverdi
231 667 882 447,00 NOK
Antall i sirkulasjon
314 690 658,35 SOL
* All data vist over er kalkulert basert på midtpris
BTC 298 753,92 NOK
0,00% siste døgnet

Du betaler

Du får *

*Estimat. Kurs settes når betaling er mottatt og ordren behandles