Throwback Thursday gir en ukentlig oppdatering på viktige hendelser innenfor krypto nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

Denne uken har følgende skjedd:

Kursnedgangen fortsetter for de fleste kryptovaluta. Denne uken har de største kryptovalutaene falt på lave volum. Bitcoin handles i skrivende stund til rundt $46.900, og ethereum (ETH) handles til rundt $3.700. For året som helhet er bitcoin opp 71%, og ethereum opp hele 403%.

En desentralisert organisasjon (DAO) har som mål å redde Blockbuster. Dette skriver Cointelegraph i en artikkel den 26. desember. Planen til organisasjonen er å hente $5m ved å selge NFTer, for så å benytte kapitalen til å kjøpe Blockbuster fra Dish Network. Tilbake i november hentet en DAO $40m for å forsøke å kjøpe en av de originale kopiene av uavhengighetserklæringen. Selv om forsøket med å kjøpe uavhengighetserklæringen ikke gikk i havn grunnet en som bøy mer enn budsjettet til DAOen, hadde det vært morsomt hvis forsøket på å redde Blockbuster ble vellykket.

Binance i Tyrkia har fått en bot på 8M. Dette skriver Cointelegraph den 26. desember. Boten kommer som resultat av at myndighetene i Tyrkia mener Binance har mislykkes med å opprettholde kravene knyttet til AML. Presidenten i Tyrkia, Erdogan, har lenge vært skeptisk til kryptovaluta. Han har også kjørt en utradisjonell strategi når det kommer til rentesetting og sentralbankpolitikk. Det siste året har den tyrkiske Lira falt kraftig det siste året.

Alternative "Layer 1s" har opplevd en sterk vekst i 2021. Det er ikke mulig å peke på en spesifikk årsak, men det er åpenbart at mange har opplevd frustrasjon med Ethereum sin svært høye "gas fee". Når det koster over $20 å gjennomføre en DeFi transaksjon, skal det langt mer til for at det vil være lønnsomt å gjennomføre slike. Dette er noe som er med på å gjøre at mye av bruksområdet til Ethereum er utenfor rekkevidde for de mindre brukerne. Det samme har vi sett innenfor NFTer, der blant annet Solana har opplevd økt popularitet i 2021, blant annet fordi det er langt rimeligere å gjøre NFT transaksjoner på Solana sitt nettverk, enn på Ethereum sitt.

Kilde: Arcane Research

Kaupang ønsker å takke alle våre lesere for et spennende år!