Mange som har handlet virtuell valuta fra Norge kjenner til hvor mye arbeid det kan ta å levere skattemelding for virtuell valuta. Det skal beregnes tap og gevinst på alle transaksjoner, og den minste forsendelse eller veksling regnes som en realisering. Det er derfor vi i Kaupang har jobbet dag og natt i det siste for å utvikle et verktøy som forenkler prosessen og automatisk regner ut hvor mye man skal betale i skatt for dine kryptotransaksjoner. Verktøyet er nå offisielt lansert, og vi tilbyr det gratis til alle registrerte brukere.

Automatisk beregning av skatt
Vårt nye verktøy henter automatisk inn alle transaksjoner en har gjort hos Kaupang. Vi beregner tap og gevinst på alle transaksjoner og summerer det opp for året. Videre er det mulig å legge til handler fra andre vekslingsplattformer, gevinst fra mining, gaver, bruk og virtuell valuta man har mistet. Verktøyet gir deretter en enkel oversikt over hva som skal føres inn på skattemeldingen din, samt generer et vedlegg som dokumenterer transaksjonene og beregningene. Dette vedlegget legges ved skattemeldingen 2020.

Eksempel på hvordan det ferdige resultatet ser ut etter å ha brukt Kaupang verktøy for skattemeldingen

Enkel skattemelding
Alle handler som gjøres hos Kaupang vil automatisk legges til på brukerens private side for beregning av skatt. Kaupang vil aldri dele denne informasjonen med noen, men som kunde av Kaupang står man fritt til å bruke verktøyet. Verktøyet gjør arbeidet for deg - og du kan trade så mye du vil uten å tenke på at arbeidet med skatteberegning blir krevende.

Vi håper dette verktøyet vil gjøre skattemeldingen lettere for mange - og tar gjerne imot tilbakemeldinger på hvordan det kan forbedres i perioden frem mot rapporteringsfristen.