USD Coin USDC

Rank

8

24t endring

  Høyest

9,14 NOK

  Lavest

8,99 NOK
All time high

12,06 NOK
19.03.2020
09:32:58
Markedsverdi
353 819 538 385,00 NOK
Antall i sirkulasjon
38 967 904 768,01 USDC
* All data vist over er kalkulert basert på midtpris
BTC 527 733,94 NOK
0,00% siste døgnet
24 timer

Du betaler

Du får *

*Estimat. Kurs settes når betaling er mottatt og ordren behandles