Uniswap UNI

Rank

22

24t endring

  Høyest

200,76 NOK

  Lavest

188,49 NOK
All time high

373,63 NOK
03.05.2021
05:25:04
Markedsverdi
87 629 291 386,00 NOK
Antall i sirkulasjon
452 943 087,05 UNI
* All data vist over er kalkulert basert på midtpris
BTC 522 909,75 NOK
0,00% siste døgnet
24 timer

Du betaler

Du får *

*Estimat. Kurs settes når betaling er mottatt og ordren behandles