Uniswap UNI

Rank

15

24t endring

  Høyest

236,31 NOK

  Lavest

209,67 NOK
All time high

373,63 NOK
03.05.2021
05:25:04
Markedsverdi
109 555 752 831,00 NOK
Antall i sirkulasjon
519 857 388,13 UNI
* All data vist over er kalkulert basert på midtpris
BTC 415 572,50 NOK
0,00% siste døgnet
24 timer

Du betaler

Du får *

*Estimat. Kurs settes når betaling er mottatt og ordren behandles