Throwback Thursday gir en ukentlig oppdatering på viktige hendelser innenfor krypto nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

Denne uken har følgende skjedd:

Desentraliserte børser så et handelsvolum på over $1 trillion i 2021. Dette skriver The Block sitt interne analyseteam, i en artikkel på nettstedet. Uniswap står for store deler av volumet, mens plattformer som Sushiswap og Curve også har bidratt til volumet.

Adidas solgte over 29 000 NFT-er gjennom en storslagen lansering. Adidas vil gi eierne mulighet til å veksle inn NFT-ene inn til fysiske klær. I tillegg vil eier av NFT-en få anledning til å benytte klærne i det digitale spillet The Sandbox. Totalt kostet hver NFT, før gas fee, 0.2 ethereum. Etter at man har vekslet inn klærne i løpet av 2022, vil man få tilgang til en egen token. Hva du kan bruke denne tokenen til er fremdeles usikker, men det at Adidas har lagt store ressurser inn i prosjektet tyder på at de ønsker å videreutvikle sin satsning innenfor web3.

Dune Analytics henter $8m i sin siste kapitalrunde. Dune Analytics er et Norskt analyseselskap som lar brukerne hente data og lage egne dashbord. Selskapet åpner opp for at man kan lage grafer over alt fra DeFi til NFT-er.

Fortsatt høy kontantstrøm fra kryptominers. For å sikre bitcoinnettverket benytter man maskinvare. Denne sikringsmekanismen går under betegnelsen Prof of Work (PoW). De siste månedene har prisen på bitcoin falt tilbake fra rekordnivåer, noe som blant annet har slått kraftig ut på flere av de største børsnoterte bitcoinminere.

Kilde: Arcane Research

Vi i Kaupang ønsker dere en riktig god jul!

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.