Throwback Thursday gir en ukentlig oppdatering på viktige hendelser innenfor krypto nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

Denne uken har følgende skjedd:

Den første bitcoin ETF-en i USA åpnet for handel på tirsdag. ETF står for exchange traded fund, og er en måte for investorer å lettere få eksponering mot en ønsket investeringsklasse. Før denne ETF-en har man måtte kjøpe produkter som GBTC, for å få eksponering mot bitcoin gjennom sin tradisjonelle handelsplattform. Med en ETF øker likviditeten betydelig, og man får en mer "direkte" eksponering mot kryptovalutaen. En ting å merke seg er at ETF-en er future-based, som vil si at fondet ikke kjøper bitcoin direkte, men heller kjøper future kontrakter som skal reflektere prisendringer i bitcoin. En nedside med denne strukturen er at man ikke får en like direkte eksponering mot bitcoin, som om man hadde kjøpt bitcoin direkte. En fordel med å ETF-en holder futures er at man ikke har risiko knyttet til blant annet oppbevaring.

Square vurderer å gå inn i kryptovaluta mining. Dette skriver CNBC den 15. oktober. Jack Dorsey, CEO i Square, skriver på Twitter at han ønsker å laget et "open source" system som gir miners muligheten til å samarbeide bedre enn i dag. Målet er å gjøre mining mer tilgjengelig for individer og bedrifter.

Grayscale sitt morselskap kjøper GBTC for $250m. Grayscale bitcoin trust har tidligere vært en av de enkleste måtene å få eksponering mot bitcoin, uten å eie kryptovaluta direkte. Problemet med strukturen til GBTC er at fondet kan handle til kurser over og under de underliggende verdiene. Dette i motsetning til en ETF hvor fondet pleier å handle nær de underliggende verdiene. GBTC har også en avgift på 2%, noe som er langt høyere enn tradisjonelle ETF-er. Grayscale har den siste tiden handlet til en rabatt mot underliggende verdier, og dette kjøpet må ses i sammenheng med at Grayscale ønsker å konvertere fondet til en ETF. Hvis denne konverteringen blir godkjent av SEC, vil fort rabatten på fondet bli kraftig redusert.

Coinbase inngår et langsiktig samarbeid med NBA. NBA er det første store samarbeidet Coinbase har inngått med en ekstern aktør. Brian Armstrong, CEO i Coinbase, skriver på Twitter at "NBA er en flott partner, og har mange krypto fans". Den siste tiden har de største krypto-plattformene økt markedsføringsbudsjettene kraftig. Spesielt har kryptoplattformene FTC, Crypto.com og BlockFi vært aktive når det kommer til markedsføring. Den økte aktiviteten kommer som et resultat av økt konkurranse i markedet, samt at disse plattformene har fått større tilgang på kapital.

Investeringsselskapet Pimco har startet å allokere kapital mot krypto. Dette opplyser selskapets CEO i et intervju med CNBC. Pimco er et investeringsselskap som hovedsakelig investerer i obligasjoner. Selskapet har totalt $2.21 trillioner til forvaltning, og er en av verdens største innenfor dette.

Ny ATH for bitcoin! Denne uken har vi sett en kraftig prisvekst for de største kryptovalutaene. Spesielt har bitcoin, ethereum, binance coin og polkadot gjort det sterkt de siste ukene. Dette skriver Arcane Research i sin ukentlige oppdatering. Ny toppnotering for bitcoin er i skrivende stund $67.000, og ble satt på binance den 20. oktober.

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.