Throwback Thursday gir en ukentlig oppdatering på viktige hendelser innenfor krypto nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

Denne uken har følgende skjedd:

Arcane Research har kommet ut med en av de mest omfattende rapportene om bitcoin lightning. Bitcoin lightning er en "layer-2" løsning. Det vil si at den er bygget på det originale bitcoinnettverket. Lightning gjør det mulig å gjennomføre langt flere transaksjoner per sekund, samt til en langt lavere kostnad, enn hvis man benytter det originale bitcoinnettverket. Ønsker du å lese rapporten i sin helhet, kan du finne den gratis her.

Markedet for stablecoins fortsetter å se høy vekst. En stablecoin er en type kryptovaluta som har som mål å ha en stabil kurs mot underliggende valuta, som oftest amerikansk dollar. Dette markedet har primært vært dominert av kryptovalutaen USDT (Tether). De siste månedene har denne dominansen blitt utfordret, og vi har sett en kraftig vekst av alternative stablecoins. Arcane Research skriver i sin ukerapport at USDT sin dominanse har falt fra 75% i januar, til kun 54% i dag.

Kryptomarkedet har sett en kraftig prisoppgang den siste uken. Denne oppgangen er hovedsakelig ledet av bitcoin, som nå handles til rundt $54.000. Årsaken til oppgangen er ikke alltid så lett å identifisere. Sannsynligvis er det en rekke faktorer som spiller inn i bildet her, som økt adopsjon og flere selskaper/bedrifter som ønsker eksponering mot sektoren. Man skal heller ikke utelukke at flere tar belånte posisjoner, noe som fører til kraftigere svingninger i markedet. Det er viktig å være obs på at belåning fører til økte svingninger både opp og ned.

Analyseselskapet Chainalysis har kjøpt det ukrainske cybercrime selskapet Excygent for en ukjent sum. Dette kommer fram i en artikkel skrevet av Cointelegraph. Selskapene har tidligere samarbeidet for å spore kryptovaluta knyttet til den illegale markedsplattformen Silk Road. Det at selskaper blir konsolidert innenfor krypto, er er trend som har sett en sterk økning. Blant annet har Visa gjort en rekke oppkjøp innenfor sektoren.

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.