Throwback Thursday er en ukentlig oppdatering på hva som har skjedd innenfor krypto både nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

I løpet av uken har følgende skjedd:

Square har offentliggjort planer om å kjøpe opp AfterPay. AfterPay er et australsk selskap som tilbyr betalingstjenester. Selskapet omsatte for over $500m AUD i 2020. Verdien på oppkjøpet er estimert til $29b, og er forventet å bli betalt ved å utstede nye aksjer i Square. I pressemeldingen Square sendte ut den 1. august opplyser Square at AfterPay har over 16 millioner brukere.

Ethereum's "London" oppgradering er live. Oppgraderingen inneholder blant annet EIP-1559 er en oppgradering som skal være med på å redusere tilbudet av ether ved å "brenne" deler av transaksjonsavgiftene. Hvordan denne oppgraderingen påvirker prisen på ethereum kan ses hos oss her.

Enkelte tyske fond kan nå ha opp mot 20% eksponering mot kryptovaluta. Dette kommer fram i en lovendring som ble fullført på mandag. Fondene kan kun ha institusjonelle kunder som pensjonskasser og forsikringsselskaper. Den totale størrelsen på fondene som faller under denne kategorien er i dag rundt $2.5 milliarder. Lovendringen kan også ha en stor effekt for hvordan disse fondene velger å konstruerer sine investeringsporteføljer i fremtiden.

P2P transaksjoner med bitcoin har sett en voldsom vekst i Afrika. Dette skriver Arcane Research i sitt ukentlige nyhetsbrev. Videre kommer det frem at Nigeria nå er det landet, etter USA, med flest bitcointransaksjoner mellom privatpersoner. Selv om Afrika samlet sett har tatt igjen USA, har det globale P2P-volumet vært fallende de siste månedene.

Kilde: Arcane Research

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her. De her også en ukentlig rapport som man kan abonnere på her.