Throwback Thursday er en ukentlig oppdatering på hva som har skjedd innenfor krypto både nasjonalt og internasjonalt. Her vil vi i Kaupang Krypto ta opp det vi mener har vært de viktigste nyhetene i uken som var.

I løpet av uken har følgende skjedd:

Donald Trump kaller bitcoin en "scam against the dollar". Den tidligere presidenten har vært kritisk til kryptovalutaen tidligere, men har ikke vært like eksplisitt i sin retorikk. Prisen på bitcoin falt noe tilbake på uttalelsen, men har den siste tiden korrigert opp igjen.

MicroStrategy ønsker å låne ytterligere $500m til å kjøpe bitcoin. Dette opplyser selskapets CEO, Michael Saylor på Twitter. Renten på obligasjonen vil ligge på 6,125%, og interessen for obligasjonen var nær $1,6b. Selskapet har hentet penger for å kjøpe bitcoin flere ganger tidligere. Grunnen til at lånerenten er høyere denne gangen, er at denne obligasjonen ikke kan konverteres til aksjer.

Department of Justice har klart å konfiskere $2,3m i bitcoin. Dette beslaget ble gjort i forbindelse med datainnbruddet hos Colonial Pipeline, tilbake i mai. Datainnbruddet førte til en midlertidig nedstengning av rørledningene, og man så en kraftig økning av blant annet drivstoffprisene i enkelte områder i USA. DoJ skal ha beslaglagt serveren som hadde tilgang på den private nøkkelen til deler av pengene.  

Bitcoin blir "legal tender" i El Salvador. El Salvador har tidligere vært avhengig av dollar, men problemet er at rundt 70% av landets innbyggere ikke har tilgang på en bankkonto. I tillegg stammer 20% av landets GDP fra utenlandske overføringer. Dette fører til at de som ønsker å motta pengene uten bankkonto, må betale høye avgifter til selskaper som Western Union. Ved å heller benytte bitcoin og lightning network, kan landes innbyggere potensielt spare en stor del av disse gebyrene. Ved at bitcoin regnes som en valuta, vil det ikke utløses skattemessig gevinst/tap, hver gang man gjør en transaksjon med kryptovalutaen.

Frykten i markedet har vært rekordhøy. Dette er innenfor kategorien "ekstrem frykt". Indikatoren vektlegger faktorer som volatilitet, momentum, volum, sosiale medier, og en rekke andre faktorer. Som du kan se på grafen under, så er frykten i markedet, nesten like høy som den var i mars 2020. Dess lavere verdi denne indikatoren har, dess større frykt er det i markedet.

Kilde: Arcane Research

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.