Denne uken ser vi nærmere på hvordan bitcoin blir brukt til å bistå protestene i Canada. Det har også vært et kraftig skifte i retorikken rundt kryptovaluta fra Russland.

Denne uken har følgende skjedd:

Demonstranter i Canada har mottatt over 21 bitcoin i støtte. Den siste tiden har det foregått demonstrasjoner i enkelte deler i Canada, der viktige grenseoverganger mellom Canada og USA har blitt sperret. Demonstrantene samlet $7.8 million gjennom plattformen GoFundMe, men disse midlene har siden blitt stanset, og vil bli refundert. Som et motsvar har demonstrantene tatt i bruk Talycoin, som lar brukere gi bitcoin direkte til demonstrantene. Dette viser for alvor at bitcoin kan brukes som et alternativ til å overføre verdier, utenfor det tradisjonelle banksystemet. Canadiske myndigheter har siden gått ut innført et forbud mot å gjøre transaksjoner med enkelte kryptoadresser knyttet til protestene.

JPMorgan har laget en virtuell lounge i Decentraland. Det skriver Blockworks den 15. februar. Den virtuelle loungen ble offentliggjort i sammenheng med en rapport, der investeringsbanken kartlegger mulighetene selskaper kan ha innenfor metaverset. I rapporten refererer investeringsbanken til flere kjente merker som Nike, Gap, Adidas og Atari, som alle har satset stort innenfor dette nye feltet.

Russland endrer sin holdning til kryptovaluta. Det har vært en markant holdningsendring rundt kryptovaluta fra den russiske ledelsen de siste ukene. Det er ikke lenge siden det så ut som Russland beveget seg i samme retning som Kina, med en politikk som i grove trekk tilsvarte et forbud mot kryptovaluta. Den siste tiden har Putin fremmet et ønske om å regulere utvinning av kryptovaluta, samt innføre insentiver for å fremme industrien. Kanskje bitcoin nå for alvor har blitt en brikke i det store geopolitiske spillet?

Stort fall i kontantstrømmen for bitcoin miners. Dette kommer fram i Arcane Research sin ukentlige oppdatering. Arcane Research skriver videre at kontantstrømmen fra ulike bitcoin miners er halvert siden november 2021. Nedgangen kommer som en kombinasjon av negativ prisutvikling og en økt hashrate. Hashraten sier noe om hvor mye datakraft som blir tilført nettverket. Når tilbudet av bitcoin er statisk, vil en økt hashrate føre til mindre bitcoin per enhet datakraft.

Kilde: Arcane Research

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.

Handler du eller ditt selskap for større summer? Søk om å benytte vår Premium-tjeneste her.