Alle tilfeller hvor du har solgt, handlet og vekslet kryptovaluta må føres i skattemeldingen. For mer om de offisielle retningslinjene rundt virtuell valuta til Skatteetaten, trykk her. Dette kan være en rimelig komplisert prosess, spesielt om man er en aktiv kryptovalutahandler. Hos Kaupang gjør vi prosessen enkel. Det er bare å følge veiledningen til hvordan man gjør dette før fristen 30. April.

Steg 1: Logg deg inn på kaupangkrypto.no og trykk på "Historikk"

Steg 2: Trykk så på "Last ned som CSV". Denne filen inneholder all den relevante informasjonen Skatteetaten trenger fra deg om dine handler på Kaupang.

Steg 2: Last ned filen og lagre den med et lett gjenkjennelig navn, slik som "Handler Kaupang 2020". Deretter går vi inn på kryptosekken.no og oppretter oss en (gratis) konto. Når du har kommet inn ser det slik ut, vi skal trykke på transaksjoner:

Steg 3: Vi ønsker å importere historikken fra kjøpene gjort via Kaupang, derfor velger vi "Importer transaksjoner".

Steg 4: Her får vi opp alle kildene kryptosekken.no tilbyr å importere data fra. Her kan du senere legge til transaksjoner fra andre kilder - som f.eks Exodus-wallet. Denne gangen velger vi Kaupang.

Steg 5: Her trykker vi på "Velg fil" for å importere transaksjonene våre. Deretter trykker vi på "Importer valgte transaksjoner"

Steg 6: Alle dine handler fra Kaupang er lagt til i kryptosekken. Gratulerer!

Regner ut gevinst, tap, inntekt og formue

Å gjøre skatteberegning av kryptovaluta kan raskt bli veldig komplisert. Kryptosekken er en webtjeneste som gjør denne utregningen for deg. De holder styr på inngangsverdi, kurs og beregningsmetoder, som blant annet FIFO og LIFO.

Gir deg alt du trenger til Skattemeldingen

Kryptosekken gir deg alt du trenger til skattemeldingen, inkludert vedlegg og skrittvis forklaring til raskt utfylling av den nye temabaserte skattemeldingen. For de som fortsatt leverer på gammelt format via Altinn lager vi RF-1159 og kan levere for deg, via deres integrasjon med Altinn.

PDF-rapport med alle detaljer

I tillegg til tallene du fyller inn i skattemeldingen, så vil Skatteetaten at du skal kunne dokumentere alt på forespørsel. Kryptosekken genererer en innholdsrik PDF. Du får blant annet oversikt over alle transaksjoner, beregninger, kurs som er benyttet samt inngående og utgående balanse.

Kommentar fra Kaupang

Avslutningsvis kan vi nevne at Kryptosekken tilbyr masse nyttige analysefunksjoner for aktive kryptovalutahandlere i tillegg til dem som har en mer langsiktig perspektiv. I tillegg er tjenesten gratis for dem som har under 100 transaksjoner.

Grunnen til at det er så mye arbeid med utregning av kryptovaluta er fordi det regnes som et formuesobjekt og ikke som en valuta. Derfor utsettes man for en skattepliktig kapitalgevinst ved realisering. Det regnes som en realisering om man veksler Bitcoin til Ether på samme måte som om du velger å selge dem til markedspris eller kjøpe varer og tjenester. Dette vil også si at om du har formue i BTC, ETH, eller altcoins som XRP DOGE skal dette også føres opp.

For å unngå baksmell må denne informasjonen leveres innen 30. April. Du finner dine handler enkelt på "Historikk"-fanen på kaupangkrypto.no, vi rapporterer ikke for deg så dette må gjøres innen fristen.