Vekslingsplattformen er live - Handelen er i gang!

Kaupang satte som mål å åpne vekslingsplattformen i løpet av februar  2020, og torsdag 20.02.2020 ble målet nådd. Vi kan med glede meddele at  Kaupangs vekslingsplattform for virtuell valuta er åpnet og live! I  første omgang er det åpnet for valutakrysset BTC/NOK, men flere  virtuelle valuta vil bli lagt til fortløpende i tiden fremover. De  første ordre er allerede gjennomført, og vi ser en økende trend med  antall besøkende og antall ordre.

Vi håper du kan være med og spre budskapet om at plattformen er live.  Test gjerne ut tjenesten, og tilbakemeldinger tas imot med takk på  support@kaupangkrypto.no. Vi vil jobbe aktivt fremover med å gjøre  plattformen mer brukervennlig og tilby støtte for flere valutakryss.

For å opprette bruker og teste tjenesten, gå inn på: www.kaupangkrypto.no