Ønsker du hjelp til å gjennomføre en NFT-investering? Kaupang Concierge er en tjeneste for de som ønsker full service fra A til Å når det kommer til handel med NFT eller kryptovaluta. Vi bistår i hele prosessen og gjør investeringen enkel, fra kroner på konto til NFT eller kryptovaluta i våre digitale hvelv. Ta kontakt med concierge@kaupangkrypto.no.


NFT-kunst har til tider vært synonymt med elleville verdivurderinger og lite fokus på det estetiske. Men finnes det «ordentlig» kunst i NFT-jungelen? I dette innlegget retter vi fokus på bevegelsen innen generativ NFT-kunst.

Generativ kunst refererer til kunstverk hvor produksjonen involverer en eller annen form for tilfeldighet. I NFT-sammenheng er generativ kunst en sjanger der datamaskiner bevisst brukes for å introdusere elementer av både orden og forstyrrelse. Kunstnerens oppgave ligger i å definere rammene for prosessen gjennom programmering, såkalt «kreativ koding», før maskinene overtar og produserer selve resultatet.

Kunstformen har eksistert helt siden 1960-tallet, men kanskje er det blokkjedeteknologi som skulle til for at generativ kunst virkelig fikk vind i seilene. Som for digital kunst for øvrig har det i mange år vært vanskelig å omsette generativ kunst. Kjøp og salg av digitale filer er lite praktisk, og det finnes ingen garanti for at det oppstår kopier etter utført handel. Med NFTer har den underliggende teknologien bak kryptovaluta skapt et omsettelig marked for digitale eiendeler – eller uomtvistelige, digitale eierskapsbevis som det også kan betegnes som.

Samtidig har blokkjedeteknologien forandret fremgangsmåten for generative kunstnere. Tidligere var det vanlig at kunstneren genererte svært mange resultater og deretter filtrerte disse ned til et lite sett med favoritter. Publikum fikk kun se dette kuraterte settet, ofte bare det aller beste resultatet. Denne muligheten for kuratering forsvinner med blokkjedeteknologi. Generative NFT-kunstnere skriver sin kreative kode på en blokkjede, og spesifiserer deretter hvor mange iterasjoner som skal tilgjengeliggjøres for opprettelsen av NFTer, såkalt «minting». Når en kjøper «minter» en slik NFT, kjøres koden for å generere et resultat som deretter overføres umiddelbart og direkte til kjøperen. Dermed vet ingen, hverken kjøper eller kunstner, nøyaktig hva som vil genereres når koden kjøres. Resultatet blir en overraskelse for begge parter.

Generativ NFT-kunst har ikke sluppet unna den voldsomme NFT-hypen det siste året. Interessen for sjangeren eksploderte sommeren 2021, og særlig plattformen Art Blocks har slått seg opp som en spydspiss innen generativ NFT-kunst. Interessen for enkelte serier er stor, og plattformen har en lang venteliste av kunstnere som ønsker å lansere sine prosjekter. De mest populære seriene er for lengst ferdig «mintet»/opprettet, og handelen foregår nå på annenhåndsmarkedet – i hovedsak på OpenSea.

Nordmannen Kjetil Golid har høy stjerne i det generative kunstmiljøet. I februar 2021 lanserte han sin «Archetype»-serie bestående av 600 eksemplarer. Serien utforsker bruken av repetisjon som en motvekt til uregjerlige, tilfeldige strukturer. Se hva som ligger ute til salgs på annenhåndsmarkedet her.

Tyler Hobbs satte det digitale kunstmiljøet på hodet da «Fidenza» lanserte og raskt ble en av de aller mest populære seriene på Art Blocks plattformen. Et av kunstverkene ble på det meste solgt for 1,000 ETH i august 2021, dvs. rundt 3,3 millioner USD på salgstidspunktet. Siden den gang har markedet kjølnet, men prisene er fortsatt i det stiveste laget for de fleste – utforsk serien hans her.

Flere kunstnere har gjennom historien eksperimentert rundt det visuelle konseptet med «strings wrapped around pegs». Dmitri Cherniak brukte flere år på å utvikle en algoritme for sin unike tolkning av konseptet, og fant til slutt det perfekte mediet med blokkjedeteknologi. Bli kjent med hans «Ringers»-serie på annenhåndsmarkedet her.

Vi bruker i stadig økende grad datamaskiner til å uttrykke oss kreativt, og i generativ NFT-kunst er samhandlingen mellom mennesker og maskiner blitt en helt sentral ingrediens. Her er det algoritmer som «maler» bildene og gjør de små valgene underveis som en kunstner ellers ville tatt. Det er vanskelig å spå hva slags fremtid som er i vente for blokkjedebasert generativ kunst. Kanskje har vi allerede sett toppen i noe som ble drevet frem av overdreven NFT-spekulasjon, eller kanskje er dette bare begynnelsen for en fremvoksende og nyskapende kunstsjanger.


Ønsker du hjelp til å gjennomføre en NFT-investering? Kaupang Concierge er en tjeneste for de som ønsker full service fra A til Å når det kommer til handel med NFT eller kryptovaluta. Vi bistår i hele prosessen og gjør investeringen enkel, fra kroner på konto til NFT eller kryptovaluta i våre digitale hvelv. Ta kontakt med concierge@kaupangkrypto.no.