I Throwback Thursday denne uken ser vi blant annet nærmere på at India åpner opp for kryptovaluta. Vi har også sett at byttet etter hacken av Bitfinex har blitt forsøkt hvitvasket.

Denne uken har følgende skjedd:

India offentliggjør planer om å lansere en digital sentralbankvaluta. Dette komme frem fra flere kilder, blant annet Euronews. I tillegg til planene om å lansere en digital sentralbankvaluta, har India planer om å innføre en skatt på 30% for kryptovaluta. Det kan fremstå negativt at et land innfører skatt på kryptovaluta. I virkeligheten er det et svært godt tegn, at myndighetene ønsker å regulere kryptovaluta innenfor klare rammer. Dette er med på å skape regulatorisk klarhet, noe som kan være med på å drive økt adapsjon.

Hackere har flyttet bitcoin til en verdi på $3.55b. Disse midlene stammer fra en hack av kryptobørsen Bitfinex tilbake i 2016. Kryptovalutaen har siden hacken vært på avveie, og består primært av Bitfinex sine kunders midler. De fleste analyseverktøy som brukes av meglere og børser, har fulgt forflytningen av de stjålne midlene i lang tid. Det er derfor svært usannsynlig at hackerne noen gang kommer til å få omgjort all kryptovalutaen til tradisjonell valuta. Elliptic, et av de mest brukte analyseverktøyene for blokkjeder, har skrevet en mer dyptgående artikkel om sporingen her.

Kryptoplattformen FTX verdsettes til $32b, opplyste flere medier den 31. januar. FTX er en av verdens desidert største plattformer for handel av kryptovaluta, opsjoner og derivater. Selskapets vekst har vært helt ekstraordinær. FTX har gått fra 0 til en verdsettelse på $32b på kun 2,5 år. Verdsettingen kom i forbindelse med en emisjon på $400m. Blant de som tegnet seg, finner vi den kjente banken Softbank.

Bitcoin opplever den laveste 7-dagers volatiliteten på 15 måneder. Dette skriver Arcane Research i sin ukentlige oppdatering. Volatilitet sier noe om hvor mye prisen svinger i et underliggende instrument. Dess mindre volatilitet, dess mindre svinger prisen. Historisk har lav volatilitet fører ofte til plutselige svingninger.

Kilde: Arcane Research

Stor takk til Arcane Research for grafer. Følg Arcane Research på Twitter her.