Kaupang har den siste tiden opplevd en kraftig økning i svindelforsøk. Takket være årvåkne ansatte og gode rutiner har vi beskyttet kunder mot tap på flere millioner kroner, men om vi skal stoppe alt er vi også avhengige av oppmerksomme brukere.

Aldri signer med BankID på vegne av andre

De fleste svindelforsøkene kan betegnes som såkalte phishing-angrep, det vil si “nettfisking” etter sensitiv informasjon som passord og tilgang til BankID. Angriperne får på ulike måter tak i informasjon om deg, inkludert tilgang til din bankkonto. Du kan være eksisterende kunde av Kaupang, eller en person som aldri har handlet kryptovaluta hos oss før.

Angriperne bruker deretter informasjonen til å utgi seg for å være deg i møte med Kaupang. Det legges inn kjøpsordre på kryptovaluta, penger overføres fra bankkontoen din, og det oppgis en kryptoadresse som mottaker for kryptovalutaen.

De siste månedene har vi sett flere personer som har blitt kontaktet av det de tror er bekjente på Facebook, som har bedt dem om å signere noe med BankID. Mange gjør dette i god tro, og gir dermed svindleren tilgang til både å opprette konto hos Kaupang og å overføre penger. Dette kan man enkelt unngå ved å:

 1. Aldri signere med BankID på vegne av andre.
 2. Aldri signere med BankID på signaturforespørsler man selv ikke har igangsatt, uten å sjekke med avsender på telefon først.

Styr unna investeringer som lover høy avkastning

Vi har også opplevd en økning i antall kunder som tror de skal investere i ulike prosjekter med høy avkastning. I mange tilfeller er kunden i dialog med noen de tror er en investeringsrådgiver som i realiteten er en svindler.

I disse bedrageriene blir du typisk bedt om å kjøpe kryptovaluta og sende dette til en adresse oppgitt av “rådgiveren”. I mange tilfeller guider også den angivelige rådgiveren deg gjennom hele kjøpsprosessen og viser deg en oversikt over verdiene dine på en nettside. Problemet oppstår når du ønsker å ta pengene ut og de enten slutter å svare eller kommer opp med ulike unnskyldninger på hvorfor det ikke går. Denne typen svindel kan unngås ved å:

 1. Aldri investere i prosjekter som lover høy avkastning.
 2. Ikke investere via kryptovaluta på bakgrunn av at noen oppsøkte deg og kom med et tilbud.
 3. Styre unna prosjekter i listen under (ikke uttømmende) og alltid google navnet på prosjektet sammen med nøkkelord som f.eks. “scam”.
 • Crypto 1 Capital
 • Cash FX
 • MonetaMarkets
 • GlobalCTB
 • Gainful Markets
 • CTMatador
 • Fivoro
 • FTMTrade

Finanstilsynet har i tillegg en oppdatert liste der du kan søke etter liknende plattformer hvis du er usikker på om plattformen du benytter, eller vurderer å benytte, er advart mot: https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/?l=no

Aldri betal for å få frigjort beløp du har til gode

Mange som har blitt svindlet kontaktes av aktører som sier de kan returnere pengene til den rettmessige eieren mot en liten betaling. Dette er ikke reelt og tvert imot en vanlig måte å fortsette svindelen på.

Disse aktørene utgir seg ofte for å være “scam recovery agents” eller ansatte i den angivelige investeringsplattformen som nå skal rydde opp og returnere pengene. Kjennetegnet på at dette er en svindel er at de ber om en betaling for å frigjøre midlene, som er liten relativt til midlene man har tapt. På den måten prøver de å lure enda mer penger ut av deg som offer.

For å unngå denne typen svindel må man:

 1. Aldri overføre mer penger for å få frigjort midler man har på en plattform.
 2. Anmelde den opprinnelige svindelen til politiet, samt varsle både banken og vekslingsplattformen man kjøpte kryptovaluta på. Dersom det finnes noe håp for å få pengene tilbake, noe det nesten aldri gjør, vil disse aktørene kunne informere om dette.

Hvordan jobber Kaupang for å beskytte deg som kunde?

I Kaupang følger vi både strenge regulatoriske krav og egne rutiner for å avdekke og stoppe svindelforsøk. Vi bruker alltid analyseverktøy for å vurdere om adresser har kjent kriminell tilknytning og vil alltid etterspørre utdypende informasjon når vi vurderer det som nødvendig. Videre bruker vi et bredt spekter av kilder for å avdekke mistenkelige forhold knyttet til kunder og ordre.

Vi ringer de fleste nye kunder, avhengig av risikoprofil, for en samtale før vi gjennomfører første handel. På den måten sikrer vi at det ikke opprettes falske kontoer hvor andre utgir seg for å være kunden, at kunden har tilstrekkelig kompetanse til å investere i kryptovaluta og at de ikke er i ferd med å investere i en svindel.

Kaupang er pliktig til å gjennomføre tiltak og etterleve “kjenn din kunde”-prinsippet i forbindelse med etablering av kundeforhold, så vel som i løpende kundeforhold. Det innebærer at Kaupang undersøker hva som er formålet med transaksjoner og hvor pengene kommer fra. Kaupang vil i mange situasjoner be kundene om å utdype hva som er midlenes opprinnelse, samt dokumentasjon på hvor midlene skal.

Gitt den merkbare økningen i svindelforsøk vil Kaupang fremover forbeholde seg retten til å ikke fullføre handelsordre dersom det foreligger mistanke om at en kunde utsettes for svindel, eller dersom dialogen med kunden av en eller annen grunn virker mistenkelig.

Frysing av midler og rapportering til Økokrim

Om de mistenkelige forholdene bekreftes vil Kaupang fryse midlene og sperre kundens konto. Offeret blir deretter bedt om å kontakte sin bank for å igangsette krav om tilbakeføring av midlene. Når denne bekreftelsen foreligger vil Kaupang returnere pengene til offeret. Som rapporteringspliktig etter hvitvaskingslovens § 4 må Kaupang i enkelte tilfeller også rapportere hendelsene til Økokrim.

Nullvisjon

Hos Kaupang kan du være trygg på at investeringene dine ivaretas med den største sikkerhet. Vi jobber systematisk mot en nullvisjon der målet er å stoppe alle forsøk på svindel og kriminelle transaksjoner gjennom Kaupang. Er vi i tvil vil vi alltid kreve utdypende informasjon, og om det fortsatt er tvil kommer vi til å avvise transaksjonen.

I tillegg er vi også avhengige av at dere som kunder er ekstra oppmerksomme og forsiktige. Er du i tvil, eller tror du at du har vært utsatt for en svindel? Ta kontakt. Vi er her for å hjelpe deg!