(Foto: Morten Qvale)

Kaupang har inngått et samarbeid med Bjarne Melgaard og kurator Sam Farao sin første kryptokunstsamling "The Lightbulb Man". Dette kan du lese mer om i kulturavisen Subjekt.

Dersom du er nordmann og er interessert i å sikre deg et verk fra "The Lightbulb Man" før de offisielt slippes 22. januar kan du benytte Kaupang Concierge for å sikre deg plass på listen. Når du reserverer en NFT vil du på lanseringsdagen kunne generere ditt eget Melgaard-verk på Ethereum-blokkjeden (minting på fagspråket).

Til D2 ytrer han:

"Jeg synes altfor mange bare ignorerer alt det digitale som skjer, bare holder på som om ingenting har skjedd", sier Bjarne Melgaard."

Kaupang Krypto og selskapet bak "The Lightbulb Man", NFT AS har som felles mål å tilgjengeliggjøre prosjekter drevet av blokkjedeteknologi. Det internasjonale miljøet har kommet mye lenger enn det norske når det gjelder å få øynene opp for fremtidens teknologi, vi ønsker å snu denne trenden.

Begrensningen er tre eksemplarer av "Ukjent Navn"-NTFen per person. Vi har fått eksklusiv tilgang til 150 kunstverk for det norske markedet. Du døper dine NFTer selv. "Det er viktig del av demokratiseringen av NFT kunstverket at folk får delta aktivt i mine verk og nå får gitt sitt verk sin tolkning", sier Bjarne Melgaard.  

Prosessen er lik for NFT-samlere og for nybegynnere:  

  1. Opprett konto på Kaupang Krypto
  2. Følg denne veiledningen for å opprette Metamask-lommebok
  3. Ta kontakt og få plass på listen via concierge@kaupangkrypto.no

Forhåndsreservasjonene starter i dag og avsluttes 19. januar. Du vil kunne generere din egen Melgaard-NFT direkte fra din lommebok, eller ved hjelp av Kaupang Concierge.  

"Vi er glade for at en såpass profilert kunstner som Bjarne Melgaard baner vei for andre NFT-kunstnere. Samtidig aktualiserer dette kryptoteknologi og -valuta for nye brukergrupper", sier CEO Nikolai Gobel i Kaupang Krypto.

Som NFT-teknologien tydelig viser, dekker krypto langt mer enn valuta. Kaupang Krypto øker tilgjengelighet på kryptoteknologi bredt ved å etablere valutatransaksjons- og oppbevaringstrygghet på nivå som for tradisjonelle valutaer i finansbransjen. Vårt bidrag til dette er våre digitale kryptohvelv og vår Premium-tjeneste.