Ripple ble lansert i 2012 og er selskapet bak kryptovalutaen XRP. Hensikten til Ripple og XRP er å kunne gjøre transaksjoner mellom ulike parter raskere og rimeligere enn de er i dag.

Dagens system

I dag er man avhengig av at bankene har et eksisterende forhold for å kunne gjennomføre transaksjoner. Dette er vanligvis ikke et stort problem når transaksjonene gjennomføres nasjonalt, men hvis du ønsker å gjennomføre en internasjonal transaksjon kan overføringen bli mer kompleks. Med kompleksitet kommer også høye gebyrer og lenger ventetid.

Grunnen til at internasjonale transaksjoner kan bli mer kompliserte er fordi banker som ikke har etablerte forhold må gå en "omvei". Det vil si at transaksjonen må gå igjennom andre parter til den finner en bank som har et forhold til motpartens bank. Dette medfører at transaksjonen vil ta lenger tid og ofte bli dyrere enn hvis den kunne blitt gjennomført direkte.

Hvorfor bruke XRP?

XRP er Ripple sin "token", som kan overføres på RippleNet. Her er tanken at avsender kan konvertere transaksjonen som skal sendes til XRP, for deretter å kunne sende transaksjonen direkte og uten mellomledd til motparten. En fordel med bruk av XRP er at nettverket ikke er "Proof of work" slik som Bitcoin er. Dette åpner opp for flere, raskere og rimeligere transaksjoner enn Bitcoin har muligheten til å gjennomføre i dagens format.

En annen fordel med å bruke XRP er at en transaksjonen ikke er reverserbar. Dette er med på å reduserer motpartsrisikoen. I tillegg til dette kan XRP skalere til 1500 transaksjoner i sekundet. Transaksjonen blir også gjennomført etter kun fire sekunder.

Det er viktig å få med seg at XRP regnes som en eiendel. Det vil si at bankene slipper å opprette ulike "IOUs", men kan heller overføre verdier direkte. Når du mottar en XRP overføring mottar du en eiendel som du fritt kan disponere etter eget ønske.

XRP er i skrivende stund verdens 5. størst kryptovaluta basert på markedsverdi.

Utfordringer

Selv om tanken bak Ripple er god, har selskapet høstet kritikk for hvordan de har strukturert XRP. SEC har anklaget Ripple, i tillegg til to i ledelsen for å hå gjennomført en "Unregisterd Securities Offering". Ripple har svart på anklagene med et 92-siders dokument der de argumenterer for at XRP ikke er et verdipapir.

Siden dette søksmålet fortsatt er uavgjort velger jeg å ikke spekulere i utfallet, men oppfordrer potensielle kjøpere av XRP til å ha dette i bakhodet. Skulle SEC droppe anklagene mot Ripple kan dette ha en betydelig positiv effekt, samt være med å legitimere XRP for et bredere spekter av brukere.

XRP er en av mange kryptovalutaer du kan kjøpe her på Kaupang Krypto.