Uniswap er en desentralisert handelsplattform for kryptovaluta bygget på Ethereum sitt nettverk. Her kan brukerne fritt handle ulike kryptovaluta uten å måtte gå gjennom en sentralisert aktør som Coinbase eller Kraken. Det er eierene av UNI token som er med på å bestemme eventuelle endringer i protokollen til Uniswap.

Hvordan fungerer Uniswap?

Uniswap fungerer ved at et antall datamaskiner kjører et program på Ethereum sin blokkjede. Dette gjør det mulig å desentralisere handelen på plattformen. Uniswap benytter seg aktivt av smart kontrakter for å gjøre dette mulig for brukerne. En smart kontrakt er en kode som utføres automatisk når visse vilkår og betingelser er oppfylt.

Uniswap har ikke en ordrebok, slik som børsene Coinbase og Kraken har, men benytter seg heller av liquidity pools. Det vil si at du ikke handler mot andre brukere når du gjennomfører transaksjoner på protokollen, men mot de som tilbyr likviditet til protokollen. Man kan se på Uniswap som en automatisk market maker.

Kaupang Krypto opptrer på en liknende måte, der vi som market maker tilbyr likviditet i ulike kryptovaluta. I motsetning til Uniswap er Kaupang Krypto sentralisert og det er oss du handler mot når du gjør en transaksjon på plattformen. For Uniswap er motparten en smart kontrakt og utføres derfor automatisk.

Hvordan generere inntekter ved hjelp av Uniswap

Ved å tilby likviditet til Uniswap får man en del av avgiften som genereres på plattformen. Det er ingen begrensninger i forhold til hvem som kan tilby denne likviditeten. Ved å legge inn to tilsvarende mengder av forskjellige kryptovaluta i en liquidity pool, kan tilbyderen innkassere en del av avgiften som genereres på plattformen. For eksempel kan du tilby $100 av ETH og USDT. Hvis prisen på Ethereum er konstant vil man opparbeide seg en del av avgiftene børsen generer.

Det er viktig å være obs på at det ikke er risikofritt å tilby likviditet. Hvis prisene svinger mye fra det tidspunkt du tilbyr likviditeten til det tidpunktet du ønsker å trekke den ut, kan man ende opp med mindre verdier enn hvis man ikke hadde foretatt seg noe. Dette er et resultat av hvordan protokollen er designet. Hvis du ønsker en mer detaljert beskrivelse av hvordan protokollen er bygget opp kan du lese her.

Fordeler og ulemper ved Uniswap

I snitt handles det for $220m daglig på Uniswap, noe som gjør børsen til verdens 4. største, basert på handelsvolum. Uniswap muliggjør handel uten bruk av mellomledd. Dette gjør plattformen mer motstandsdyktig mot sensur fra eksterne krefter enn hvis den hadde vært sentralisert. Ved å være desentralisert trenger man ikke å ha samme grad av tillit til aktørene bak plattformen som du må ha til en sentralisert børs.

I enkelte situasjoner kan det være en fordel at børsen ikke er desentralisert. En tenkt situasjon kan være at det oppstå et problem som krever menneskelig involvering. Hvis børsen er desentralisert er det ikke alltid like lett å vite hvem man skal kontakte for å løse problemet.

Oppsummering

Alt i alt er Uniswap en viktig brikke i det vi i dag kaller DEFI (decentralized finance). Uniswap er en automatisk market maker. Det bety at man handler mot smart kontrakter og ikke en sentralisert enhet. Med et handelsvolum på over $200m er Uniswap en av de plattformene i verden med høyest omsetning av kryptovaluta og tokens.

Uniswap (UNI) er en av mange kryptovalutaer du kan kjøpe her hos Kaupang.