Se vårt utvalg av 40+ forskjellige kryptovalutaer her. Dersom du ikke har satt opp Kaupang-bruker enda kan du registrere deg her.

Det er stadig flere som tilbyr "staking" av Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer. Men var du klar over at man kan gjøre det samme med "stablecoins"? Nå får du opptil 7.5% rente på dine USDT.

Tidligere hadde man en høyrentekonto i banken som ga deg positiv avkastning mot at du lot pengene dine stå på konto over tid. Slik det er i dag vil ingen norske banker tilby en konto med høyere rente enn Norges Banks inflasjonsmål. Dette har fått investorer og smarte sparere til å se etter andre kilder til passiv inntekt. Kaupang samarbeider med BlockFi for å tilby passiv inntektsstrøm fra dine digitale verdier.

"Staking" har mange likhetstrekk med de klassiske høyrentekontoene. Prinsippet er at man setter av et spesifikt beløp i kryptovaluta og at du får utbetalt en årlig avkastning. BlockFi vil kunne tilby deg denne avkastningen fordi de anvender ditt kapitalinnskudd i sin virksomhet, akkurat slik som banken gjør med dine ordinære bankinnskudd. Fordelen er at her får du betalt.

Som kryptoinvestor er du gjerne allerede kjent med hvordan dette fungerer, men det er ikke alle investorer som har fått med seg at det har blitt lansert støtte for valutaer spesielt utviklet til å holde stabil verdi over tid, slik som USDT, USDC og DAI. I praksis betyr dette at du kan la dine penger jobber for deg uten å måtte ta kursrisikoen som følger med et kjøp av de klassiske kryptovalutaene som Bitcoin, Ethereum eller Cardano. Nedenfor ser du et eksempel med "stablecoinen" Tether, de nå tilbyr 7.5% årlig rente på, med månedlige utbetalinger.

Hentet fra BlockFi 06.07.2021. Klikk her for renteoversikt og villkår

Du kan enkelt handle USDC, USDT og DAIKaupang og få midlene overført direkte til din bruker på BlockFi.

Om du er ute etter en kort intro til de ulike digitale verdiene kan du lese mer her.

Kaupang tilbyr også en rekke fordeler for deg som ønsker å bli bedriftskunde med vårt Premium-tilbud.

Merk: Å kjøpe og selge kryptovaluta innebærer høy risiko fordi verdien av kryptovalutaer vil svinge etter tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i markedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, din egen dyktighet, samt avgifter og skattemessige forhold.
Innholdet i dette blogginnlegget er ikke ment som investeringsrådgivning og bør ikke tas som en invitasjon til å kjøpe, selge, eller på andre måter overføre kryptovaluta.
Innlegget inneholder Kaupangs vervelenke til BlockFi