Du finner Polkadot i vårt utvalg av 40+ forskjellige kryptovalutaer her. Dersom du ikke har satt opp Kaupang-bruker enda kan du registrere deg her.

I dag er det mange ulike blokkjeder som fungerer uavhengig av hverandre. Polkadot er en av neste generasjons blokkjeder. Den binder ulike blokkjeder sammen på et felles og skalerbart nettverk. Polkadot er designet for å kunne være en viktig brikke i det som har fått kallenavnet Web 3.0. Kort fortalt bygges Web 3.0 på en visjon om et internett som er åpent, uavhengig og desentralisert.

Hvorfor bruke Polkadot?

Polkadot er bygget for at brukerne kan ta eierskap over sin egen informasjon. Blokkjeden er det vi kaller en layer-0 protokoll. Det vil si at den legger til rette for at man kan samhandle med ulike blokkjeder på et og samme nettverk.

Ved å benytte Polkadot kan man kommunisere og dele informasjon på tvers av ulike typer blokkjeder. Dette åpner blant annet for at en smartkontrakt på Ethereum kan utløse en betaling i Bitcoin. Det er denne typen egenskaper som gjør at Polkadot ofte blir referert til som et internett for blokkjeder.

Lansering

Prosjektet ble starte av blant andre Dr. Gavin Wood, tidligere CTO og co-founder av Ethereum. Den første versjonen av Polkadot sin kode ble lansert i 2019 under navnet Kusama. Kusama er et eget nettverk som har lavere inngangsbarrierer og utvikler seg langt raskere enn Polkadot. På nettsiden til Kausama kaller de seg "Polkadot's wild cousin". Du kan se på Kusama som et type testnettverk for Polkadot, der tanken er å teste ut ulike løsninger før de lanseres på Polkadot.

Polkadot ble lansert i mai 2020. I juni samme år innførte nettverket PoS (Proof of Stake). PoS er en modell som er en langt mer energieffektiv og skalerbar enn PoW (Proof of Work), som er modellen Bitcoin benytter. PoS vil også bli benyttet av Ethereum når de oppgradert til Ethereum 2.0.

Hva gir DOT token verdi?

Det er hovedsakelig tre egenskaper som gir DOT token verdi. Den første egenskapen er at eierne av DOT token kan stemme over endringer og oppgraderinger av nettverket. Et eksempel på en slik avstemning, kan være en endring i avgiften på nettverket. Hver DOT token representerer en stemme og alle eierne kan fritt være med å stemme for eller imot eventuelle endringer.

Den andre egenskapen som gir DOT verdi, er at det er mulig å stake tokens. Ved å være en validator, er du med på å sikre nettverket og validere transaksjoner. Som belønning får du utbetalt nye DOT tokens.

Den tredje egenskapen til DOT token er at den brukes til bonding. Det vil si at man binder opp DOT tokens når man skal koble en ny blokkjede til Polkadot. Disse får man tilbake dersom prosessen senere reverseres.

Det er verdt å merke seg at det ikke finnes noen begrensning på tilbudet av nye DOT tokens. I skrivende stund er det produsert nær 1 milliard DOT tokens. Ethereum planlegger, med EIP-1559, å benytte seg av ulike løsninger for å holde inflasjonen i sjakk. Polkadot har ikke har innført noen tiltak for å begrense inflasjonen til nå.

Polkadot (DOT) er en av mange kryptovalutaer du kan kjøpe her hos Kaupang.