Cardano blir sett på som en av de største utfordrerne til Ethereum. Målet til Cardano er å bli den ønskede plattformen for å hoste smartkontrakter. Ironisk nok ble Cardano startet av en av Ethereums grunnleggere; Charles Hoskinson. Cardano har ulike løsninger på mange av de utfordringene Ethereum opplever i dag og er verdens 5. største kryptovaluta basert på markedsverdi.

Hvordan opererer Cardano?

Cardano er en blokkjedeplattform som er bygget for å kunne holde smartkontrakter. Den interne kryptovalutaen for Cardano går under navnet ADA. Cardano blir ofte sett på som 3. generasjons kryptovaluta fordi den benytter nye og innovative løsninger på utfordringer mange eldre kryptovaluta har i dag.

Til forskjell fra dagens Ethereum, bygger Cardano på proof of stake (PoS) i stedet for proof of work (PoW). Kort fortalt krever PoS langt mindre ressurser for å vedlikeholde nettverket enn sistnevnte. I tillegg åpner PoS for rimeligere og langt flere transaksjoner per sekund enn et PoW nettverk. Dette er noen av årsakene til at Ethereum jobber med Ethereum 2.0, som er et skifte fra PoW til PoS.

Cardano ønsker å løse utfordringer som Bitcoin og Ethereum har når det kommer til skalering, bærekraft og fleksibilitet. Her vil vi ta for oss noen av disse utfordringene og se på hvordan Cardano velger å løse dem.

Interoperabilitet: Cardano prøver å tilpasse sin blokkjede slik at den enklest mulig kan kommunisere med andre blokkjeder. Cardano gjør det mulig for brukeren å legge metadata til en transaksjon hvis de ønsker det. Dette er en stor fordel hvis man ønsker å gjøre transaksjoner som involverer banker og instutisjoner.

Bærekraft: Cardano ønsker å ha kapital til å vedlikeholde koden på sikt, ikke kun ved å gjennomføre en ICO. Dette problemet løser Cardano ved å opprette en slags statskasse. Statskassen mottar en liten del av avgiften som innkasseres på alle transaksjoner som blir gjennomført på nettverket. Den fungerer i praksis som en smartkontrakt og frigjør kapital til utviklere som ønsker å komme med forbedringer til nettverket.  

Skalering: Når det kommer til skalering er problemet tredelt. Det første problemet er at PoW har begrensninger når det kommer til transaksjoner per sekund. Dette løser Cardano ved å benytte seg av PoS modellen Ouroboros. PoS åpner for langt flere transaksjoner enn som er mulig for Bitcoin og Ethereum.

Det andre problemet til skalering er båndbredde. Hver node i nettverket må ha en kopi av transaksjonene som foregår på nettverket. Når nettverket blir stort nok, kan dette føre til høy belastning. Cardano løser dette er ved å splitte opp nettverket i ulike subnettverk. Her kan de ulike nodene kommunisere med hverandre uten å måtte sende all informasjon samtidig.

Det tredje problemet ved skalering er lagringsplass. Blokkjeden lagrer all historikk, noe som kan føre til fremtidig mangel på lagringsplass. Cardano jobber med ulike løsninger for dette, men har ikke implementert noen løsning til nå.

Fordeler og ulemper med Cardano

På samme måte som at det ikke er mulig å produsere mer en 21 millioner Bitcoins, er det ikke mulig å produsere mer enn 45 milliarder ADA. Dagens Ethereum har ikke denne maksgrensen. Det er imidlertid verdt å merke seg at oppdateringer som EIP-1559 vil gi Ethereum tilsvarende egenskaper, når det kommer til å begrense tilbudet.

Som nevnt tidligere i artikkelen benytter Cardano seg av mange innovative løsninger, som i dag ikke er tilgjengelig for Ethereum. Det er mange av disse løsningene som har gjort at ADA har hatt et økende momentum de siste månedene.

En utfordring Cardano har, er at Ethereum fortsatt er den foretrukken protokollen for mange applikasjoner. De fordelene Cardano i dag har over Ethereum vil bli færre når Ethereum 2.0 lanseres med PoS.

Alt i alt er Cardano et ekstremt spennende prosjekt, og det er vanskelig å forutsi hvem som vinner til slutt. Uansett resultat; Prosjekter som Cardano er med på å utvikle sektoren som helhet. Konkurranse er med på å fremme innovasjon og tilby nye løsninger på eksisterende og fremtidige problemer.

Cardano (ADA) er en av mange kryptovalutaer du kan kjøpe her hos Kaupang.