Bilde hentet fra QuoteInspector

Ethereum (ETH) har den siste tiden skutt fart og steget voldsomt i verdi. Kryptovalutaen handles nå til rundt $600. Den mye omtalte oppgraderingen til Ethereum 2.0 kan ha vært med på å drive prisen.

Steget over 50% i november

Den siste måneden har Ethereum-prisen opplevd en solid stigning. I starten av november var prisen rett under $400, men de siste dagene har prisen ligget over $600. Dette tilsvare en prisstigning på over 50%, og tilsvare en prosentvis høyere stigning enn bitcoin i den samme perioden. Hva driver denne prisstigningen?

Mange vil nok peke på Ethereum 2.0, i tillegg til en generell markedsoppgang den siste måneden. Det er ingen hemmelighet at kryptomarkedet ofte beveger seg samlet, og bitcoin har nok vært sterkt bidragsytende til at resten av kryptomarkedet også har vokst voldsomt.

Men hva er Ethereum 2.0, og hvordan er det med å drive prisen?

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0, som skal igangsettes for alvor den 1.desember, vil føre til store endringer. Oppgraderingen sikter mot å gjøre blokkjeden mer skalerbar, sikrere, og mer bærekraftig.

Hele prosessen er delt opp i faser.

Fase 0 vil lansere «Beacon Chain» - dette er første steg mot overgangen til Proof-of-Stake. Proof-of-stake vil gjøre at Ethereum beveger seg fra mining (Proof-of-Work) til staking. Denne nye sikkerhetsløsning for Ethereum vil gjøre at nettverket sikres gjennom såkalte "validators", som prosesserer transaksjoner og lager nye blokker. Her kan hvem som helst bidra til å holde nettverket sikkert gjennom å "stake" sine ETH, og få utbetalt renter for å låse bidra med å låse opp midlene sine.

Da det å bidra nå vil bli enklere for "mannen i gata", er håpet at Ethereum skal bli mer desentralisert over tid. Jo flere folk som bidrar gjennom "staking", jo mer desentralisert og sikkert mot angrep vil nettverket være.

For å aktivere fase 0 den 1.desember, har det nå i november vært mulig å "melde seg på" som validator ved å sende inn minimum 32 ETH. Her var det et minimumskrav om 524,288 ETH, eller 16,384 "validators" for å sette i gang fase 0.

Antall bidragsytere vokste sakte de første ukene, men har satt fart den siste uken. Fra under 100.000 ETH i forrige uke, er det nå over 700,000 ETH sendt til "staking". Dette er godt over minimumskravet og Ethereum 2.0 kan sette i gang som planlagt neste uke.

Videre vil fase 1, 2 og 3 følge. Fase 1 vil introdusere Ethereum 2.0 sin hovedløsning for skalering, «sharding». Fase 2 vil slå sammen Ethereum-nettverket og Ethereum 2.0,og signalisere slutten for mining for Ethereum. Fase 3 er enda svært lite definert, men ifølge Vitalik Buterin, så vil denne fasen i stor grad handle om å gjøre «finishing touches».

Det er vanskelig å si når de forskjellig fasene fullføres, men foreløpig ser det ut som "sharding" er tiltenkt 2021 og at sammenslåing av mainnet Ethereum og Beacon Chain, "the docking", er tiltenkt 2022.

Klikk her for å handle Ethereum hos Kaupang.