Det har vært noen røde dager på markedet. Oljeprisene stuper, Oslo børs stuper, og kryptovaluta stuper. Til-og-med selveste krona blir svakere, noe e24 omtaler som "coronakurs". Tek.no la ut en artikkel den 12. Mars om hvordan prisen på Bitcoin er ned 20 %. Man kan nesten stille seg selv spørsmålet om vi er på vei inn i en ny finanskrise.

Bitcoin - en reaksjon på finanskrisa i 2008

Bitcoin blir ofte omtalt som et svar på finanskrisen som var i 2008. Og det er ikke så rart. Finankrisen ble skapt av bankenes bailout, noe som gjorde at mange mistet troen på tradisjonell finans.

Det som var revolusjonerende med bitcoin var at man fjernet behovet for å ha en tredjepart som validerte at transaksjoner var riktige. Det er denne egenskapen som gjør Bitcoin så attraktiv.

Men hvis Bitcoin faktisk skal være et "safe haven" i perioder med nedgang i aksjemarkedet, så er det urovekkende når Bitcoin faller så mye på så kort tid.

Bitcoin prisen har falt fra 7200USD - 5200USD siden 1.Jan 2020, tilsvarende et svimlende fall på ca -27%.

"Bra. Slikt tull har vi ikke bruk for. Lekepenger.‌‌" - Jørund Refseth‌‌, Tek.no kommentar

Men hvis prisen har falt så mye, og Jørund sier at vi ikke har brukt for slikt tull, hvorfor har jeg fortsatt troen på Bitcoin?

For å sette ting i perspektiv, så har DowJones falt -29.26% i samme tidsperiode. Oslo børs har falt -31,99%. Er da -27% så sjokkerende?

Bitcoin =/= FIAT

Bitcoin sammenlignes ofte mot dollaren, eller kronen, men det er ikke det samme. Bitcoin er ikke en valuta som blir styrt av ett land, men en virkelig global, desentralisert valuta. Det er ingen sentralbanker som står bak En Bitcoin kan brukes i Japan like lett som den kan brukes her i Norge, så lenge folk godtar at du betaler med det.

Bitcoin er en annen type asset enn både aksjer og FIAT-valuta, og historisk har vist seg å bevege seg helt uavhengig av kursene i disse markedene. Som ett eksempel på dette: i dag har vært den verste børsdagen på Wall Street siden 1987, men Bitcoin er opp 9.08%.

Så i en periode med mye turbulens og nedgang i tradisjonelle finansmarkeder er virtuelle valutaer en svært spennende investeringsmulighet. Og nå får vi virkelig testet om hypotesen om at Bitcoin er et "safe haven" i et bearmarket.