Halvering
Hvert fjerde år skjer det som kalles en halvering av Bitcoins blokkgevinst. Det skjedde i 2012, i 2016 og vil nå skje igjen i 2020, på kvelden 11. mai norsk tid. Mange har spekulert i hvilket utfall dette kan få for prisen; noen mener den vil gå opp nå som tilbudet av Bitcoin i markedet faller, andre mener at det allerede er priset inn. Tidligere halveringer har ført med seg påfølgende økninger i pris, og enkle økonomiske prinsipper om tilbud og etterspørsel sier at dersom etterspørselen forblir lik, og tilbudet faller, da skal prisen opp.

Hva er en halvering?
Bitcoins blokkjede produserer en ny blokk i gjennomsnitt hvert tiende minutt. Det er minerne i nettverket som legger transaksjonene sammen i blokker, og legger blokkene til blokkjeden. Som en belønning for dette får de blokkgevinsten og transaksjonsgebyrene. Blokkgevinsten har nå i fire år vært på 12.5 BTC per blokk, men vil nå justeres ned til 6.25 BTC per blokk. Denne reduksjon i blokkgevinsten, som er forhåndsprogrammert til å skje hver 210.000 blokk, vil fortsette helt til blokkgevinsten er tilnærmet null. På det tidspunktet vil vi nærme oss det endelige antallet Bitcoin i omløp, som vil bli 21 millioner. I dag er det utvinnet i overkant av 18 millioner Bitcoin, og det utvinnes altså færre og færre når blokkgevinsten halveres.

Bitcoin som digitalt gull
Utvinningen av nye Bitcoin vil avta over tid, og vi vil etter hvert nå en tid der det ikke lenger utvinnes nye. Dette gjør at Bitcoin er deflatorisk av natur, i motsetning til de fleste andre aktiva. Det "printes" i disse dager mer fiat-penger (tradisjonell valuta) fra sentralbanker verden over enn noensinne for å stimulere økonomien. Denne kombinasjonen gjør at stadig flere ser på Bitcoin som en mulig sikring mot inflasjon i fiatvaluta, og dermed et spennende investeringsobjekt. Ingen kan vite med sikkerhet om halveringen er ferdig priset inn i markedet, men Kaupang skal tilby kjøp- og salgskurser slik at alle kan ha mulighet til å investere og ta del i kryptorevolusjonen.