Desember måned har generelt sett vært en gunstig inngangsmåned for både lang- og kortsiktige investeringer i kryptovalutamarkedet historisk sett. Bitcoin hadde en svært kraftig oppgang på nesten 200% fra 1. Desember - 15. Februar ved årsskiftet, og ikke beskjedne nesten 40% i samme tidsperiode året før. Om vi ser hele året i revy har den sterke veksten også vært preget av ekstrem volatilitet, med et verdifall på over 50% fra toppen i April til korreksjonen tok slutt i Juli.

I Desember i år har vi sett en korreksjon fra toppunktet i November og nylig- en større likvidering. Prisen ser ut til å ha hentet seg inn og har stabilisert seg rundt nivåene 440.000kr-450.000kr i skrivende stund.

Hvordan ser femårsperspektivet ut?

Ser vi på prisutviklingen til BTC i Desember tilbake fra 2015 frem til nå ser vi at de fleste år er grønne. Noen år med marginal nedgang raskt gjort opp for det neste året. Unntagen "kryptovinteren" i 2018:

Estimat basert på data fra Kraken hentet fra TradingView

Ved inngangen til 2021 så vi også en kortere korreksjon før vi rundt midten av måneden opplevde åtte grønne dager, siden den gang har ikke prisen vært under 180.000kr (20.000$). Selv om vi kan se likhetstrekk rent teknisk kan vi heller ikke se bort i fra at det har det skjedd utrolig mye innenfor kryptovalutamarkedet, både teknisk og fundamentalt. Vi har nylig sett to prisrekorder tett innpå hverandre, og det har aldri før vært så sterk interesse for Bitcoin over tid som det vi har sett denne høsten. Spørsmålet er hvordan neste år vil se ut.  

Dersom du er interessert i å holde deg oppdatert på hva som skjer i markedet så anbefaler vi på det sterkeste å sjekke ut søsterselskapet vårt Arcane Research sine ukesrapporter om du krever kvalitet og ekspertise.

Skal du endre din finansielle portefølje før nyttår?

Om du er ute etter en Norsk kryptomegler for å bistå deg i dine handler så tilbyr Kaupang en OTC-tjeneste utviklet spesifikt for større handler, få din egen Kaupang Premium-bruker.