Vi har gleden av å introdusere enda en ny kundefordel til deg som Premium-kunde hos Kaupang. I samarbeid med Advokatfirmaet Ræder får du nå tilgang til én time gratis advokathjelp med rådgivning om skatt på kryptovaluta.

Skattemelding 2021

Frist for å levere skattemeldingen for 2021 for personer er 30. april 2022.
Opplysninger om gevinst/tap, avkastning eller formue knyttet til investeringer i krypto eller NFT vil ikke være forhåndsutfylt i skattemeldingen slik mange andre inntekt- og formuesposter vil være. Det er den enkelte som har foretatt investeringer i krypto som selv har ansvar for å føre opp korrekte opplysninger om inntekt og formue. Det kan ta tid å innhente relevant informasjon, og det anbefales derfor at en setter i gang med dette så snart som mulig og ikke venter til fristen for levering av skattemelding nærmer seg meddeler Advokatfirmaet Ræder til Kaupang.

Retting av opplysninger i skattemeldinger for tidligere år

Ræder påpeker at ikke alle har tenkt på at investeringer som er foretatt i kryptovaluta eller NFT-er utløser skatt. Mange har den senere tid skjønt at opplysninger burde vært gitt til skattemyndighetene i tidligere år. Det er mulig å rette dette opp ved å endre tidligere gitte opplysninger eller ved å gi nye opplysninger til skattemyndighetene. Dette kan gjøres ved egenretting for inntil tre år tilbake eller ved frivillig retting/skatteamnesti for år som gjelder 2017 eller tidligere år.

Advokatfirmaet Ræder har ekspertkompetanse på skattlegging av kryptoinvesteringer

Ræder har det siste året hatt stor pågang fra kryptoinvestorer som har spørsmål knyttet til skattemessige konsekvenser av sine investeringer, og hvordan de skal gå frem for å oppgi opplysninger til skattemyndighetene både for 2021 og for tidligere år.

Få tilgang til Ræders skattegruppe med ekspertkompetanse på kryptovaluta. De har et større team av advokater og partnere med erfaring både fra skatteetaten og det private. Ræder har i tillegg advokater som har jobbet med selskapsrettslige og regulatoriske spørsmål knyttet til kryptovaluta (utstedelse av tokens, konsesjonsforhold mv).

Få personlig bistand innenfor et bredt spekter av problemstillinger

Dersom du har noen av de følgende problemstillinger kan du få svar fra kompetente fagpersoner med sterk juridisk kompetanse:

  • Rådgivning knyttet til utfylling av skattemeldingen
  • Skattemessige konsekvenser av realisasjon, herunder hva er å anse som realisasjon
  • Skattlegging av NFT-er
  • Særregler ved skattlegging av kunst og digital/virtuell kunst
  • Gevinst og tapsberegning
  • Skattlegging av avkastning, herunder airdrops og stake rewards
  • Tilleggsskatt
  • Bistand ved etablering av enkeltperson foretak og stiftelse av aksjeselskap eiendomstransaksjoner og skatt

Hotline for Kaupangs OTC-klienter

Ræder tilbyr Kaupangs kunder inntil en times veiledning Henvendelser kan løses på telefon, e-post eller i møter (ved behov). De fleste henvendelser løses på 30-60 minutter. Behøver du mer enn 60 minutter kan du inngå avtale med Ræder direkte. Du vil kunne ta opp problemstillinger som ikke angår ditt kundeforhold med Kaupang.

Slik benytter du deg av kundefordelen

Kunder som har handlet for over 250.000 kr vil kunne benytte seg av fordelen med det samme. Dette gjelder også nye kunder som handler for sammen sum. Logg inn for å benytte tilbudet eller hør med din kontaktperson.

Ikke handlet for 250.000 enda? Utnytt din prisfordel. Få 15% avslag på Ræders ordinære timepriser. Kontakt kaupang@raeder.no for timebestilling. For generelle spørsmål kontakt support@kaupangkrypto.no eller trykk her.  

Ønsker du å benytte deg av kundefordelene for våre Premium-kunder? Søk om tilgang her.